Stichting KnuffelKunst is opgericht!

Gepubliceerd op 27 augustus 2021 om 20:56

Jippie, KnuffelKunst is nu een Stichting geworden!!

Dat betekent een groter bereik. Meer mensen om Vitamine Aai aan uit te delen, wat oh, zo belangrijk is in tijden van afstand.

Het is mijn droom om een door middel van dit platform een community te creëren, die het belang van aanraking onderschrijft en zich samen inzet om onderstaande doelen te verwezenlijken:

 

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.
Artikel 2.
2.1. De stichting heeft ten doel:
- het (doen) tegen gaan en/of verhelpen van gevoelens van
eenzaamheid en verdriet;
- het (doen) bevredigen van de behoefte van aanraking;
- het (doen) creëren van bewustwording omtrent het belang van
aanraking;
alles in de ruimste zin van het woord.
2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. - knuffelkunst ter beschikking te stellen;
- gesprekken te houden over zintuiglijke prikkelingen en
ontspanning, alsmede hierin ervaringen op te laten doen;
b. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten
en/of bijeenkomsten;
c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de
stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende
beschikbare vormen van media;

d. samen te werken met diverse relevante organisaties en 
instellingen;
e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het
oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of 
gewenst kunnen zijn. 
2.3.De stichting beoogt niet het maken van winst.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.