ateliermanna.nl

Welkom op de website van Atelier MANNA, maker van beelden, illustraties en gedichten die je raken.

Yarick alias MANNA is zelf ontwikkeld kunstenaar, illustrator en dichter. In zijn werk probeert hij de essentie te verbeelden, het zij van de persoon waar hij een illustratie van maakt, het zij een emotie of boodschap in zijn beelden of gedichten.

Als gediplomeerd massage therapeut heeft hij gemerkt hoe belangrijk het is voor mensen om aangeraakt te worden. Echter in de westerse cultuur heerst een ware 'aanrakingsarmoede'. Zeker sinds corona en de bijkomende afstandelijkheid is de term 'huidhonger' geen onbekend begrip meer. Yarick voelt het als zijn missie om knuffelen weer normaal te maken en het gesprek rond aanraking op gang te brengen.


Contact

Neem vrijblijvend contact op voor overleg.


Knuffelkunst op Youtube

Atelier Manna©

2020 - 2021 ateliermanna.nl

Copyright MANNA 2020 - Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.